Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Hướng dẫn Live Stream Bigo Live trên máy tính

BigoLive hỗ trợ ngoài việc Live Stream trên điện thoại còn có thể Live Stream Bigo trên máy tính.
Nạp kim cương bigo live

Bước 1: Vào trang web BIGO.TV chọn PC Connector.
Bước 2: Tải File cài đặt BigoLive cho máy tính.Bước 3: Mở File cài đặt.


Bước 4: Chọn Next cài đặt file.


Bước 5: Chọn I Agree chấp nhận điều kiện.


Bước 6: Bấm Install để cài đặt.Bước 7: Bấm Finish kết thức quá trình cài đặt.Bước 8: Giao diện ứng dụng BigoLive khi cài trên máy tính.Bước 9: Mở ứng BigoLive trên điện thoại.

Bước 10: Chọn vào mục Live Stream.

Bước 11: Chọn bắt đầu Live.

Bước 12: Bấm vào biểu tượng máy tính trên ứng dụng BigoLive.

Bước 13: Xuất hiện giao diện quét mã QR Code.

Bước 14: Đưa giao diện quét mã trên điện thoại lên quét mã trên máy tính.

Bước 15: Live Stream trên máy tính sang ứng BigoLive trên điện thoại.


Chúc bạn thành công.


Nguồn: thegioididong

Related Post

Hướng dẫn Live Stream Bigo Live trên máy tính
4/ 5
Oleh